RSS
A A A K

Statut Stowarzyszenia Rodzin Chorych Na Zespół Marfana Oraz Inne Zespoły Uwarunkowane Genetycznie

Majątek Stowarzyszenia

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej, dochodów z własnej działalności w tym z działalności gospodarczej, dochodów z majątku stowarzyszenia.
Majątek Stowarzyszenie przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działania.

Przychody i koszty:

2017 rok: przychody   115,733.18 zł,   koszty   103,952.130 zł

2016 rok: przychody     85,813.02 zł,   koszty       76,836.45 zł

2015 rok: przychody     59,468.89 zł,   koszty       49,337.70 zł

2014 rok: przychody     37,817.68 zł,   koszty       31,942.10 zł

2013 rok: przychody     37,116.03 zł,   koszty       33,930.67 zł

2012 rok: przychody     52,840.35 zł,   koszty       51,997.14 zł

2011 rok: przychody     64,081.17 zł,   koszty       46,623.72 złOpublikował: Jan Kawalec
Publikacja dnia: 23.07.2018
Podpisał: Jan Kawalec
Dokument z dnia: 02.07.2018
Dokument oglądany razy: 40
Polityka Prywatności