RSS
A A A K

Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

Jan Kawalec - prezes Zarządu
Marcin Januszewski - wiceprezes
Janina Nosel - skarbnik
Mgdalena Piaskowska - sekretarz - członek zarządu


Komisja rewizyjna:
Iwona Zblewska
Lidia Kaleta

Reprezentacja: - zgodnie ze Statutem §, 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli w tym dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa), a dla ważności innych dokumentów wystarczy podpis jednego upoważnionego.

Zarząd może udzielać osobom kierującym pracami Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.Opublikował: Piotr Knop
Publikacja dnia: 23.01.2017
Podpisał: Jan Kawalec
Dokument z dnia: 10.05.2014
Dokument oglądany razy: 37
Polityka Prywatności