RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 10.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawki tekstowe

Władze Stowarzyszenia

Zarząd: Stowarzyszenia

Jan Kawalec - prezes Zarządu
Mariusz Halman - wiceprezes
Janina Nosel - skarbnik
Marciu Januszewski Sekretarz - członek zarządu


Komisja rewizyjna:
Iwona Zblewska
Lidia Kaleta

Reprezentacja: - zgodnie ze Statutem §, 22.

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

Do składania oświadczeń woli w tym dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane jest łączne działanie dw?ch członk?w Zarządu ( w tym Prezesa) a dla ważności innych dokument?w wystarczy podpis jednego upoważnionego.

Zarząd może udzielać osobom kierującym pracami Stowarzyszenia stałych pełnomocnictw og?lnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.Opublikował: Jan Kawalec
Publikacja dnia: 10.05.2014
Podpisał: Jan Kawalec
Dokument z dnia: 10.05.2014
Dokument oglądany razy: 24
Polityka Prywatności